Important Documents

3. Guidelines for sending DNA samples [FSL Mohali ]
Copyright 2001-2021 by Punjab Academy of Forensic Medicine and Toxicology [PAFMAT]. All rights reserved.

Dr. Vivek Srivastava
Dr. Pardeep Singh
Dr. Monika Gupta
Dr. Tanvir Kaur Sidhu
Dr. Sandeep Kaur
Dr. Priti Chaudhary
Dr. Vijay Suri
Dr. Saranpal Singh
Dr. Tanuj Kanchan
Dr. Raghuvendra K. Vidua
Dr. Vivek Kumar (Siliguri)
Dr. Pragnesh Kumar
Dr. Imran Sabri
Dr. Meenakshi Aggarwal
Dr. Anupama Raina
Dr. Chaitanaya Mittal
Dr. Krishan Dutt Chavali
Dr. Rajendra Singh
Dr. Yatriraj Singi
Dr. Vikram Palimar
Dr Shiv Kochhar
Dr R.K. Sharma
Dr N K Aggarwal
Dr Amitabh Shrivastva
Dr Shankar M. Bakkannavar
Dr Mukesh Yadav
Dr. Vijal Pal Khanagwal
Dr. Samita Sinha
Dr. Manjot Kaur
Dr. Karan Maheshwari
Mrs. Ritika Gupta, FSL Bathinda
Dr. Nidhi Sachdeva
Dr. Sindhu Sudha Sahoo
Dr. Virendar Pal Singh
Dr. Shilekh Mittal
Dr. Puneet Khurana
Dr. Manpreet Kaul
Dr. Rajvinder Singh
Dr. Priyamvada Kurveti
Dr. Ranjit Immanuel James

Manucript Review Committee